PTVF
Grande fête de la vapeur sur le réseau du club au Parc du Bempt à Forest, les 3 et 4 octobre 2015; fête de clôture de la saison 2015 (fête des 30 ans !). Exposition de modèles en construction, différentes pièces didactiques, librairie ferroviaire,
réseaux LGB et 0, etc, circulations de nombreuses locomotives (vapeur, diesel et électriques) originaires de différents pays) sur le réseau en 5 et 7¼ pouces

PTVF
Groot stoomfeest op de spoorbaan van de club in het Bemptpark te Vorst, op 3 en 4 oktober 2015, ter gelegenheid van het einde van het seizoen 2015 (30 jaar PTVF !).
 Tentoonstelling van modellen in aanbouw, verschillende didactische stukken,spoorwegboekhandel, spoorbanen LGB en 0, enz,
verkeer van talrijke locomotieven (stoom, diesel en elektrisch) uit verschillende landen op de spoorbaan (spoorwijdtes 5 en 7¼ duim).